Naslovna strana

Pre svih formalno pravnih pitanja nama su najveća briga NAŠA DECA!

Želimo da verujemo da je tako i kod naših nadležnih organa koji se bave školama i obrazovanjem naših budućih stručnjaka. Takođe, želimo da verujemo da će naši nadležni prvi dati primer kako se problem konstruktivno i na temelju struke rešava.

Predviđenom podelom prostora sa Muzičkom školom „Stanislav Binički“, koja se sada sprovodi, učenici Osnovne škole „Ratko Mitrović“ neće u septembru imati gde da pohađaju nastavu. Škola je radila na rešavanju ovog problema, obezbedila analizu svih mogućnosti i odavano upozoravala da će nastati problem ukoliko radovi na ovaj način otpočnu. Arhitektonskim analizama je utvrđeno da u delu prostora preostalom za učenike OŠ „Ratko Mitrović“ nije moguće obezbediti dovoljan broj učionica i prostora koji bi ispunjavali minimum propisanih normativa o školskom prostoru i protivpožarnoj zaštiti, bilo da se nastava odvija u jednoj ili u dve smene.

Da li su naši učenici deca drugog reda, deca manje važna? Da li našu decu u NJIHOVOJ SOPSTVENOJ ŠKOLI, u centru Beograda u 21. veku treba samo ugurati u neki prostor na bilo koji način, bez obzira da li prostora ima dovoljno i da li je uslovan, bez obzira što je neko mudar i stručan još 1990. godine osmislio minimum uslova u kojima deca treba da uče i rade?!

Od nadležnih samo očekujemo da omoguće da se obezbede novi uslovi u kojima će obe škole moći nesmetano i bezbedno da funkcionišu i rade. Duboko verujemo da će oni to i učiniti!

U suprotnom, učenici će, nemajući gde da pohađaju nastavu, otići u druge škole, nastavnici će ostati bez posla… Ugasiće se jedna uspešna beogradska škola koja je davala izuzetno visoke rezultate u svom radu (visoke plasmane na takmičenjima od opštinskog do republičkog i međunarodnog nivoa), visoke rezultate na završnom ispitu i odličnu prohodnost svojim učenicima na dalje nivoe školovanja. Ne verujemo da je to bilo kome u interesu!

Ova Internet strana ima za cilj da pomogne Osnovnoj školi “Ratko Mitrović” da sačuva celinu i jedinstven nastavni proces na radost i zadovoljsto svih bivših, sadašnjih i budućih đaka.

POTPIŠITE PETICIJU I ANKETU!

Ovako izraženo mišljenje roditelja može da bude značajna podrška ostalim akcijama koje se sprovode u školi.

VAŽNA NAPOMENA: peticija i anketa su potpuno BESPLATNI. Informacija “Please help support iPetitions”, koja se pojavi nakon potpisivanja, predstavlja ponudu za donaciju domaćinu iPetition sajta i Vas NE obavezuje na plaćanje.